Bloghttp://monikakralovicova.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskVývoj štátného územia a hraníc Slovenska III. (monikakralovicova)Národnostný útlak vyvolal u nemaďarských národností Uhorska silnú reakciu a spoločné národnooslobodzovacie úsilie. Vyvrcholením vzájomnej spolupráce bol Kongres národností v Budapešti           4. augusta 1895. Na ňom slovenskí zástupcovia na čele s Mudroňom, Hurbanom, Vajanským, Štefanovičom a Daxnerom spolu so Srbmi a Rumunmi odmietli maďarskú  štátnu ideu jednonárodného Uhorska a okrem požiadavky demokratických práv a slobôd žiadali zabezpečiť pre národnosti autonómiu na úrovni žúp. Tieto požiadavky však vyvolali ešte väčší maďarizačný útlak.Wed, 14 Sep 2011 21:31:53 +0200https://monikakralovicova.blog.sme.sk/c/275494/Vyvoj-statneho-uzemia-a-hranic-Slovenska-III.html?ref=rssVývoj štátného územia a hraníc Slovenska II. (monikakralovicova)Po rozpade Veľkej Moravy vzniklo Uhorsko, ktoré existovalo viac ako 1000 rokov. Pôvodné slovanské obyvateľstvo ako etnická zložka sa udržalo a postupne vyvíjalo. V období vzniku uhorského štátu nemali ešte štátne hranice líniový charakter, ale vo väčšine prípadov pásmový. Utvárajúci sa uhorský štát nebol hneď schopný okupovať celé územie obývané Slovákmi a len pomaly rozširoval svoje hranice smerom na Karpaty. Príčinou toho bola pomerne ťažká správa rozsiahleho riedko osídleného územia, ale aj ťažkosti s adaptáciou  kočovného maďarského obyvateľstva na usadlý poľnohospodársky spôsob života. Preto v 11. - 12. storočí značná časť Slovenska predstavovala pohraničné pásmo - confinium. Confinium tvorilo územie zalesnených pohorí, ktoré s riekami predstavovali zároveň obrannú zónu. Severnejšie časti Liptova, Oravy a Trenčína v 11. storočí ešte nepatrili do uhorského štátu.Sat, 10 Sep 2011 20:42:54 +0200https://monikakralovicova.blog.sme.sk/c/275185/Vyvoj-statneho-uzemia-a-hranic-Slovenska-II.html?ref=rssVývoj štátného územia a hraníc Slovenska I. (monikakralovicova)Pojem "Slovensko" sa objavuje na začiatku 19. Storočia a pripisuje sa J. Dobrovskému. Pritom však územie obývané Slovákmi sa označuje ako slovenské asi od začiatku 16. Storočia. V nemeckej literature sa označovalo ako "slowakisches Land", neskôr Slowakei, v maďarčine možno nájsť termín "Tót ország", Turci ho označovali ako "Tót vilájet" a nakoniec v moravských prameňoch zo 16.-17. Storočia nájdeme názov "Slováky".Thu, 08 Sep 2011 17:38:20 +0200https://monikakralovicova.blog.sme.sk/c/275020/Vyvoj-statneho-uzemia-a-hranic-Slovenska-I.html?ref=rssPoloha a vyhraničenie Slovenska (monikakralovicova)Vzhľadom na rovník leží Slovensko v miernych zemepisných šírkach. Najsevernejší bod leží pri Babej Hore v katastri obce Oravská Polhora a má súradnice 49° 37´ severnej šírky, najjužnejší bod leží pri Patinciach na Dunaji a má 47° 44´ s.š. Najzápadnejší bod leží na rieke Morave pri Záhorskej Vsi a má 16° 50´ východnej dĺžky a najvýchodnejší bod leží na pri Novej Sedlici na 22° 34´ v.d. Stred Slovenska leží na Kóte Hrb, ktorý sa nachádza v severnej časti pohoria Poľana medzi Ľubietovou a Osrblím. Ako stred Európy je označený kostol sv. Jána v Kremnických Baniach. Najkratšia vzdialenosť ku greenwichskému poludníku je 1216 km, k Severnému pólu je to 4370 km a k južnému pólu je okolo 15 200 km.Tue, 06 Sep 2011 21:04:17 +0200https://monikakralovicova.blog.sme.sk/c/274847/Poloha-a-vyhranicenie-Slovenska.html?ref=rss